På vilka olika sätt kan man få en faktura?

På vilka olika sätt kan man få en faktura?

På vilka olika sätt kan man få en faktura?

Välj hur du får och betalar din faktura

  • Kraftringen erbjuder dig följande fakturerings- och betalningsalternativ:
  • Kivra.
  • Internetbanksfaktura.
  • E-postfaktura.
  • Autogiro.
  • Bankgiro.
  • Swish.
  • Se din faktura på Mitt Kraftringen.

Vad är Kassalagen?

Kassalagen innebär att de flesta som säljer varor och tjänster mot kontant betalning ska ha ett certifierat kassaregister. Kvitto ska tas fram och erbjudas kunderna. Lagen innebär också att Skatteverket kan göra oannonserade besök.

Vem är skyldig att utfärda faktura?

Alla näringsidkare är skyldiga att utfärda en faktura då en vara eller tjänst sålts till en kund, oavsett storleken på beloppet. Faktureringen är reglerad av mervärdeskattelagen, där huvudregeln är att fakturering ska ske vid all momspliktig försäljning.

Hur ska du betala faktureringsavgiften?

Faktureringsavgift är ett sätt att ta betalt för de administrativa kostnaderna. Du kan bara ta ut en faktureringsavgift av kunden om det har avtalats. Du bör själv kontrollera om du ska betala faktureringsavgift när du får en faktura.

Har en faktura ett betalningskrav från part till part?

En faktura är ett dokument innehållande ett betalningskrav från en part till en annan part.

Relaterade inlägg: