Hur lång tid tar en brandskyddskontroll?

Hur lång tid tar en brandskyddskontroll?

Hur lång tid tar en brandskyddskontroll?

En genomsnittlig sotning tar 20 – 30 minuter och en brandskyddskontroll tar i snitt 45 minuter och kräver mer utbildad personal, så brandskyddskontrollen är normalt dyrare än sotning.

När görs Brandskyddskontroll?

Brandskyddskontroll ska utföra vart 3:e eller vart 6:e år, beroende av hur mycket som eldas och vilken typ av eldstad. En värmepanna som eldas varje dag ska kontrolleras vart 3:e år. En öppen spis som eldas vid enstaka tillfällen per år ska kontrolleras vart 6:e år.

Vad kostar det att besikta en skorsten?

Pris för skorstensbesiktning 2200:- kr inkl. moms gäller 1 objekt, för övriga objekt tillkommer 700 kr inkl. moms per objekt.

Vad ska man göra när sotaren kommer?

Vid sotning tas brännbara sotbeläggningar i eldstäder, rökkanaler och skorstenar bort i sådan omfattning att risken för soteld och skadeverkningarna vid en soteld minimeras. Det innebär att alla ytor som rökgaserna passerar ska rengöras.

Hur ofta besikta kamin?

Om du eldar med fast bränsle (ved, pellets, spannmål etc): Eldstad som huvudsakligen värmer huset eller det rum den är placerad i: en gång per år. Eldstad som inte är huvudsaklig värmekälla: vart tredje år (eldning mindre än 500kg/år) Eldstad i fritidshus som bara används säsongsvis: vart tredje år.

Relaterade inlägg: