Vilka obligatoriska uppgifter har en region?

Vilka obligatoriska uppgifter har en region?

Vilka obligatoriska uppgifter har en region?

Regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år. Regionerna styrs av politiker som valts in i regionfullmäktige av oss som medborgare.

Hur fungerar en region?

En region arbetar och samverkar med kommunerna inom regionen och ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första hand hälso- och sjukvård, lokal- och kollektivtrafik, kultur, regionalt tillväxtarbete och planering av infrastruktur. Den 1 januari 2019 blev resterande Landsting omvandlade till Regioner.

Vad måste en kommun tillhandahålla?

Några av de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag, medan andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker. Största delen av den kommunala verksamheten bedrivs av kommunen själv i förvaltningsform.

Vilka obligatoriska uppgifter måste regionen sköta om?

Regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år. Regionerna styrs av politiker som valts in i regionfullmäktige av oss som medborgare.

Vilka uppgifter har kommuner och regioner?

En region arbetar och samverkar med kommunerna inom regionen och ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första hand hälso- och sjukvård, lokal- och kollektivtrafik, kultur, regionalt tillväxtarbete och planering av infrastruktur. Den 1 januari 2019 blev resterande Landsting omvandlade till Regioner.

Relaterade inlägg: