Vad är en programchef?

Vad är en programchef?

Vad är en programchef?

Som programchef leder och utvecklar du såväl utbudet som verksamheten och medarbetarna. Programchefen ansvarar för att verksamheten utvecklas och drivs enligt SVT:s visioner och mål samt grundläggande värderingar kring public service. Som programchef är du ansvarig utgivare enligt SVT:s bolagsordning.

Vad innebär det att vara arbetsledare?

Arbetsledare är en person med arbetsledande befattning, ofta utsedd med formell makt att leda och fördela arbete i företaget eller organisationen. Exempel på vilka arbetstitlar en arbetsledare kan ha är bla platschef, receptionschef, kökschef, avdelningschef, anläggningsansvarig, svetsansvarig m.

Är chef ett yrke?

Att vara chef är ett yrke. Det kan tyckas självklart, men det har visat sig vara en viktig sak att påpeka – och är en av anledningarna till att så många som får en chefsroll väljer att söka sig till Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

Vad har en arbetsledare för arbetsuppgifter?

Exempel på arbetsuppgifter som arbetsledare: Sammanställa och fakturera arbeten löpande. Fördela ansvar och uppgifter inom arbetsgruppen. Aktivt arbete för att värna om säkerheten på arbetsplatsen. Säkerställa arbetets kvalitet och att tidplaner hålls.

Är en chef arbetsgivare?

Chefen företräder arbetsgivaren i det dagliga arbetet och gentemot arbetstagarna. Samtidigt är chefen själv arbetstagare gentemot sin högre chef. Chefen har ett tydligt uppdrag att driva en viss verksamhet eller del av den och se till att den fungerar.

Hur ska en arbetsledare vara?

Bra egenskaper hos en chef?

  • En god kommunikationsförmåga, rak och ärlig i sin kommunikation.
  • Personlig mognad och stabilitet.
  • Bra på att delegera och fördela arbetet.
  • Kreativ, ser lösningar där andra ser problem.
  • Lyhörd och en god lyssnare som skapar tillit i gruppen.
  • God förmåga att fatta beslut.

Vad har en arbetsledare i lön?

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för arbetsledare, anläggning....Löneskillnader mellan män och kvinnor.
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201736 100 kronor40 200 kronor
201836 100 kronor40 300 kronor
201937 800 kronor42 500 kronor
202039 300 kronor42 500 kronor

Relaterade inlägg: