Hur mycket var en italiensk lira?

Hur mycket var en italiensk lira?

Hur mycket var en italiensk lira?

Den italienska liran (ITL) är obsolet. Den ersattes med Euro (EUR) från den 1 januari 1999. En SEK motsvarar 1936,27 lire. Den italienska liran är valutan i Italien (DET, ITA). Växelkursen för den italienska liran uppdaterades senast den från Internationella valutafonden.

Hur mycket är en italiensk lira i svenska kronor?

Omvandla Italian Lira till Svensk krona
ITLSEK
1 ITL8 SEK
5 ITL SEK
10 ITL SEK
25 ITL SEK

När försvann lire?

Italiensk lira (₤it – Lira italiana; lire i plural) var den valuta som användes i Italien fram till införandet av euro 2002.

Hur mycket var 1000 lire?

Alternativ
ITLSEK
coinmill.com
10005.41
200010.82
500027.06

När försvann drachmer?

Valutorna som försvann:
ValutaLandFörsvann
DrachmerGrekland2002
MarkFinland2002
PesetasSpanien2002
MarkTyskland2002

Vilket var det minsta myntet i gamla tyska riket?

Pfennig är en tysk myntvalör uppkommen under medeltiden som ett äldre namn på denarmynt, ordmässigt av samma ursprung som den nordiska penningen.

Hur mycket var 1 miljon lire?

Alternativ
ITLSEK
coinmill.com
2,000,00010,881.75
5,000,00027,204.37
10,000,00054,408.74

Hur mycket 1000 svenska krona motsvarar turkiska lira?

Omvandla Svensk krona till Turkisk lira
SEKTRY
100 SEK175,65 TRY
500 SEK878,249 TRY
1 000 SEK1 756,5 TRY
5 000 SEK8 782,49 TRY

När gick Italien med i euron?

Medlemmar i Europeiska unionen och euroområdet
LandGick med i EUAntog euro
Italien19571999 (kontanter sedan 2002)
Lettland20042014
Litauen20042015
Luxemburg19571999 (kontanter sedan 2002)

Vilken Myntenhet har sitt ursprung i 800 talets Tyskland användes tidigare i Storbritanien?

Shilling, schilling eller scilling är från början namnet på en gammal tysk myntenhet, introducerad på 800-talet. Därifrån har den spridit sig till en rad länder och introducerades i 1400-talets England under Henrik VII. I äldre svenska myntsystem kallades myntet skilling.

Relaterade inlägg: