Hur mycket får last sticka ut från släp?

Hur mycket får last sticka ut från släp?

Hur mycket får last sticka ut från släp?

MARKERA UTSTICKANDE LAST Last som sticker ut mer än 1 m baktill ska markeras med flagga (eller tygbit) och, i mörker, med röda reflexer och lykta som visar rött ljus bakåt.

Hur bred last får man köra på släpvagn?

På gator och allmänna vägar får fordonsbredden inklusive last vara högst 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm utanför fordonet. Om lasten är odelbar, till exempel en båt, får bredden vara upp till 310 cm, förutsatt att ekipaget är utmärkt enligt Transportstyrelsens föreskrifter 2010:141.

Hur mycket får man lasta på ett bilsläp?

Du får dra en lätt släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. Du får även dra en släpvagn med en total vikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg. Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.

Hur mycket väger en Bilkärra?

ett "normalt" bilsläp ligger på ca 500 kg tjänstevikt , de nya alusläpen kan man göra lite lättare även med högre totalvikter. Ett bilsläp med 1800 kg totalvikt bör klara en 1300 kg bil.

Vilken effekt har ett lågt kultryck på köregenskaperna?

Lågt kultryck: Om du lastar för mycket långt bak på släpvagnen, det vill säga längst ifrån bilen, så bildas ett lågt kultryck. Detta leder till att släpvagnen blir väldigt instabil och slingrar sig fram och tillbaka.

Relaterade inlägg: