Kan man sälja koppar som privatperson?

Kan man sälja koppar som privatperson?

Kan man sälja koppar som privatperson?

Just koppar har ett relativt högt kilopris, vilket gör att det verkligen kan löna sig att undersöka möjligheterna att sälja kopparskrot, oavsett om man kommer från ett företag eller hör av sig till oss som privatperson. Vi på Lantz kan erbjuda flera tjänster inom återvinning av kopparskrot.

Vem köper upp koppar?

Koppar är näst järn teknikens viktigaste metall och det förekommer ofta tillsammans med svavel som kopparkis och kopparglans eller med syre som kopparmalm. I Sverige är det främst återvinningsbolag som köper upp koppar.

Vad betalar skrotfrag för en bil?

Vi betalar marknadsmässig ersättning för varje inlämnad bil som skrotas hos oss. Saknas väsentliga delar gör vi ett avdrag. Vi har tecknat avtal med GM-gruppen gällande återvinning av personbilar enligt producentansvaret för personbilar.

Vart lämnar man in koppar?

Ta kontakt med din närmaste återvinningsanläggning för att få hjälp att sälja ditt kopparskrot till bra pris i Sverige och bestäm om du vill köra dit det själv eller få det upphämtat.

Vad får man betalt för att skrota bilen?

Vem betalar för skrotbilar? Eftersom skrotbilar klassas som farligt avfall skall man enbart sälja dessa till auktoriserade bilskrotar. Skrotarnas ersättning för uttjänta bilar är rätt bra numera. Upp till 3 000 kr betalas ut i ersättning för kompletta skrotbilar med original katalysator.

Relaterade inlägg: