Hur många gånger får man åka till tippen?

Hur många gånger får man åka till tippen?

Hur många gånger får man åka till tippen?

Besök på återvinningscentralen ingår i den fasta avgift som du betalar för ditt renhållningsabonnemang och det finns ingen begränsning i antal besök. Liksom tidigare finns det däremot en begränsning i hur mycket du får lämna per dygn och du får bara besöka centralerna en gång per dag.

Vad sorteras gips som?

Gips kan du lämna i en separat behållare på återvinningscentralen. Lägg aldrig gips i behållare för brännbart avfall eller i din vanliga soppåse.

Vad räknas som blandat avfall?

Blandat avfall för eftersortering är ofta det avfall som uppstår då det varken finns tid eller plats till sortering där avfallet uppstår. Det blandade avfallet kan kort sagt beskrivas på följande sätt, allt som inte är klassat som farligt avfall, elektronikavfall, förpackningar eller tidningar.

Hur många gånger får man slänga på tippen Helsingborg?

Tolv kostnadsfria besök per år.

Vem kör till tippen?

Har du gamla möbler, trasiga kläder, renoveringsavfall eller annat som du behöver hjälp att köra till tippen? På TaskRunner kan du boka en Runner som hjälper dig att köra skräpet till återvinningen.

Relaterade inlägg: