Vad är Aliens Passport?

Vad är Aliens Passport?

Vad är Aliens Passport?

a residence permit, alien's identity card or passport, for nationals of non-EU countries'. uppehållstillstånd, identitetskort eller pass för medborgare i länder utanför EU. Such aliens satisfy the passport obligation.

Hur mycket kostar resedokument?

Avgifter för främlingspass och resedokument
Typ av ansökanAvgift
Främlingspass750 kr
Provisoriskt främlingspass500 kr
Resedokument350 kr
BE

Hur länge gäller ett resedokument?

Ett resedokument gäller som längst i två år och kan inte förlängas. Om du behöver ett resedokument när giltighetstiden har gått ut kan du ansöka om ett nytt.

Är resedokument giltig legitimation?

Medborgare i ett EU-/EES-land Följande id-handlingar räknas som godkända id-handlingar för att du ska kunna styrka din identitet: id-kort utfärdat av Skatteverket. svenskt körkort. svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet.

Vad gäller för främlingspass?

Resa med främlingspass Främlingspasset uppfyller EU:s krav på pass och går att resa med till alla länder. Till vissa länder kan du behöva ett visum. Kontakta det aktuella landets ambassad för att få mer information innan du reser.

Kan man resa till Spanien med främlingspass?

Det svenska främlingspasset uppfyller alla EU:s krav på pass och går därmed att använda för resor till alla länder. Kontakta alla landets ambassad för det landet du ska resa till om du exempelvis skulle behöva visum.

Relaterade inlägg: