Hur uppkommer olika typer av ljus?

Hur uppkommer olika typer av ljus?

Hur uppkommer olika typer av ljus?

Ljus består av ljuspartiklar som kallas fotoner. Ljusenergi är fotoner. Om fotoner krockar med något kan de studsa (reflektera) eller omvandlas till värmeenergi (absorbera). Till exempel, när du solar så är det ljuspartiklar som träffar din kropp och omvandlas till värme.

Hur många protoner finns det i en Syreatom?

Syre (O) innehåller åtta protoner och åtta elektroner (atomnummer 8). I syrets yttersta skal får det plats två elektroner extra. Därför ”lånar” syret gärna två elektroner av väte, vilket kräver två väteatomer.

Vad finns det för olika typer av ljus?

Ljus är en form av elektromagnetiska vågor eller en svärm av partiklar som kallas fotoner. Det finns ljus som vi människor kan se, synligt ljus, men det finns även ljus vi inte kan se, som ultraviolett strålning, röntgenvågor och radiovågor. Ljus kan återkastas (speglas eller reflekteras) på olika sätt.

Hur uppstår Linjespektrum?

Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.

Vad är Bandspektrum?

I en het gas är många elektroner exciterade. De kan avge fotoner när de de-exciteras, och dessa fotoner har precis samma frekvenser som de som togs upp av den kalla gasen. Man kommer alltså att få ett spektrum som består av lysande linjer.

Relaterade inlägg: