Var tillverkas rostfritt stål?

Var tillverkas rostfritt stål?

Var tillverkas rostfritt stål?

Stålproduktionen i Sverige har utvecklats i takt med att vårt behov av högkvalitativt stål blivit större, exempelvis i fordon och infrastruktur. Idag produceras bland annat rostfria stålprodukter av ledande företag i Sverige som sedan exporteras till hela världen.

Hur många masugnar har SSAB?

Masugnar finns i Luleå, Oxelösund och Brahestad. SSAB:s huvudprodukter är tunnplåt, som tillverkas i Luleå och Borlänge, och grovplåt, som görs i Oxelösund, med inriktning på höghållfast konstruktions- och slitstål.

Vilka tillverkar stål i Sverige?

i branschen Stål- och metallframställning

  • Sandvik AB. .
  • SKF, AB. .
  • SSAB AB. .
  • Boliden AB. .
  • Outokumpu Stainless AB. .
  • Gränges AB. .
  • Höganäs Holding AB. .
  • Westinghouse Electric Sweden AB. .

Varför Järnsvamp?

Det råjärn som tappas ur masugnen är flytande och går vidare i den formen genom processen till det gjuts ut till så kallade ämnen. HYBRIT-processen innebär att syret tas bort från järnmalmen med hjälp av vätgas. Reduktionen sker vid lägre temperatur och resultatet blir så kallad järnsvamp (direktreducerat järn).

Vem har köpt SSAB?

Aktieägarstatistiken baseras på information från Euroclear Sweden och uppdateras månadsvis. *Den 14 september, 2021, överfördes hela Solidiums innehav i SSAB till att direkt ägas av den finska staten.

Relaterade inlägg: