Kan skutta?

Kan skutta?

Kan skutta?

skutta i ordbok från 1870 Betydelse: Taga långa språng; springa, hoppa.

Kan stad vara korsord?

Synonymer till stad

  • kommun, samhälle, tätort, storstad, metropol.
  • (åld.) plats, ställe; tillflyktsort, fristad.

Vad är lexikon för något?

Lexikon (plural: lexika) (från grekiska "λέξις", lexis; 'talesätt', 'ord') kan avse: Uppslagsverk – encyklopedi, en sammanfattning av mänskligt vetande. Biografiska uppslagsverk – samlingar av korta biografiska artiklar om personer. Ordbok – en alfabetisk uppräkning av ord från ett visst språk eller ämnesområde.

Var köper man ett lexikon?

Ordböcker, lexikon - Språk- & Ordböcker - Språk & ordböcker - Böcker | Bokus bokhandel.

Får man skjuta ner en drönare?

Om de flyger där de inte borde flyga. Feber / Pryl. En statlig utredning föreslår att militär ska få skjuta ner eller på annat sätt störa ut drönare i framtiden. Anledningen till detta är givetvis att drönare kan användas både för att spionera och till terrorism.

Relaterade inlägg: