Vad är Diskförskjutning?

Vad är Diskförskjutning?

Vad är Diskförskjutning?

Vid diskförskjutning med återgång hörs ofta en mer eller mindre ljudlig käkledsknäppning dels i gapningsrörelsen, dels precis före ihopbitningsläget då disken på nytt faller fram anteriort om käkledshuvudet.

Vad gör en Bettfysiolog?

Bettfysiologi är den specialitet inom tandvården som arbetar med störningar och smärttillstånd i bett- och tuggsystemet. Vi utreder och behandlar bland annat muskelömhet, huvudvärk och besvär från käkleder.

När käken hoppar ur led?

Käken kan i vissa sällsynta fall hoppa ur led och skapa en panikartad situation for den drabbade. Detta tillstånd kan orsakas av bland annat en kraftig gäspning, slag mot ansiktet och bilolycka. När detta sker så låser käken sig och det går inte att bita ihop. Detta fär att ledhuvudet har hoppat framför ledskålen.

Kan bettskena hjälpa mot tinnitus?

Tinnituspatienter med käkmuskelsmärta kan få lindring av båda symtomen med hjälp av en bettskena, visar svensk studie. Det finns belägg för ett samband mellan temporomandibulära problem, TMD, och tinnitus.

Vad är TMD?

Smärta och funktionsstörningar i käksystemet (temporomandibulär dysfunktion, TMD) är en gemensam benämning för sjukdoms- och smärttillstånd samt funktionsstörningar i käklederna, tuggmusklerna, tänderna och de närliggande vävnaderna.

När bettskena inte hjälper?

När det gäller behandling med bettskena är det viktigt: att en till två veckor efter insatt terapi bör patienten tas tillbaka för att kontrollera om det finns problem med användningen, t ex att det spänner, sitter för löst, känns klumpig m m, så att detta kan åtgärdas.

Relaterade inlägg: