Vem äger mest mark i USA?

Vem äger mest mark i USA?

Vem äger mest mark i USA?

Bill Gates, den fjärde rikaste personen i världen, har köpt upp närmare 100 000 hektar jordbruksmark i USA. Därmed är han nu USA:s största privata ägare av jordbruksmark.

Vem äger mest mark i världen?

Multimiljardären och Microsoft-grundaren Bill Gates har i tysthet köpt upp så mycket mark att han nu är USA:s största privata ägare av jordbruksmark.

Hur mycket land äger Bill Gates?

Gates har fått epitetet "Farmer Bill" ("Bonden Bill") efter de senaste årens investeringar, som byggts upp till 98 000 hektar jordbruksmark i 18 delstater. De största ägorna finns i delstaterna Louisiana, Arkansas och Nebraska.

Vem är Sveriges största privata markägare?

SCA är Europas största privata markägare med 2,6 miljoner hektar, varav 2 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Stora Ensos skogsinnehav i Sverige uppgår till 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner hektar är produktiv skogsmark.

Vem äger mest mark i Sverige?

Enskilda äger 91 % av jordbruksmarken Enskilda ägare äger en mycket stor andel av Sveriges jordbruksmark, 3,2 miljoner hektar jordbruksmark varav knappt 2,6 miljoner hektar är åkermark. På länsnivå äger enskilda ägare minst andel jordbruksmark i Stockholms län (77 %) och störst andel i Norrbottens län (98 %).

Relaterade inlägg: