Är Transportstyrelsen en myndighet?

Är Transportstyrelsen en myndighet?

Är Transportstyrelsen en myndighet?

Transportstyrelsen är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till Infrastrukturdepartementet.

Vad är bestämmelserna för farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Bestämmelser som reglerar detta heter ADR och RID. Om du ska transportera farligt gods krävs oftast en ADR-utbildning.

Vad är Trafikverkets uppdrag?

Trafikverkets uppdrag innebär i praktiken att vi ska se till transportsystemet fungerar, vilket är en förutsättning för att samhället ska fungera. Vi på Trafikverket skapar förutsättningar för att alla transporter och resor sker på bästa och säkraste sätt, oavsett var man bor. Dessutom med hänsyn till miljö och hälsa.

Vad är Trafikverkets syfte?

Trafikverket bidrar till utvecklingen av transportsystemet genom det uppdrag som regeringen gett åt myndigheten. Det handlar bland annat om den långsiktiga planeringen av transportsystemet, samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

Vilka dokument behöver du för en resa till Schweiz eller Turkiet lastbil?

Beställningstrafik. Länderna utanför EU och EES kräver ett kontrolldokument för beställningstrafik (tillfällig trafik) till dessa länder. Dokumentet kan antingen ha formen av Interbusöverenskommelsens färdbladshäfte eller vara ett ASOR-dokument.

När krävs dokumentet Waybill?

Om du ska köra beställningstrafik (tillfällig trafik) i länder utanför EU och EES krävs ett kontrolldokument (Way-bill, grönt häfte). Dokumentet kan antingen ha formen av Interbusöverenskommelsens färdbladshäfte eller vara ett ASOR-dokument.

Relaterade inlägg: