Vem har företräde på Färdområdet flygplats?

Vem har företräde på Färdområdet flygplats?

Vem har företräde på Färdområdet flygplats?

Fordon på färdområdet skall lämna företräde för luftfartyg, som framförs för egen motor eller som är under bogsering. Fordon som bogserar luftfartyg, skall lämna företräde för luftfartyg som framförs för egen motor. Fordon skall lämna företräde – i alla lägen - åt utryckningsfordon som påkallar fri väg.

Vilka delar ingår i flygplatsens Manöverområde?

Manöverområde den del av en flygplats som är avsedd för luftfartygs start, landning och taxning; i manöverområdet ingår dock inte plattor, uppställningsplatser, klargöringsområden eller flygplansvägar.

Finns det undantag från kravet att bära Varningsbeklädnad på plattorna?

Följande färgsättning rekommenderas: Gul varningsbeklädnad för all personal (väst, arbetskläder och/eller ytterplagg). Undantag: Orange eller gul/orange rekommenderas för personal i arbetsledande funktion vid flygplans markstopp.

Vem äger Arlanda flygplats?

Swedavia äger samtliga flygplatser förutom Ronneby Airport och Luleå Airport, vid vilka Swedavia ansvarar för kommersiell flygtrafik. Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Under 2021 hade Swedavias flygplatser 11,9 miljoner resenärer, en ökning med 16 procent jämfört med 2020.

Vad räknas som farligt föremål?

Lagstiftningen inom det här området behandlar knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

På vilka Flygplatsområden är det ett krav på att bära Varningsbeklädnad?

Gul/orange varningsbeklädnad, för personal i arbetsledande funktion vid flygplans markstopp. För ovanstående funktioner hos Swedavia skall funktion och företag framgå av varningsbeklädnaden. Det förekommer undantagsvis att andra aktörer på flygplatsområdet än Swedavia bär orange varningsbeklädnad.

Är du som personal på flygplatsen skyldig att hjälpa till vid nödutrymning?

Utrymning sker när akut fara för människoliv föreligger. Du är alltid skyldig att hjälpa andra vid utrymning!

Relaterade inlägg: