Vilka dödsfall ska polisanmälas?

Vilka dödsfall ska polisanmälas?

Vilka dödsfall ska polisanmälas?

Kommentar: Vid misstänkt plötslig spädbarnsdöd ska dödsfallet polisanmälas, ef- tersom det avlidna barnet ses som »tidigare frisk person som anträffats avliden«. Detta gäller alltså inte i de fall då barnet före dödsfallet varit sjukt och/ eller man har skälig misstanke om att sjukdom orsakat döden.

Hur får man ett Dödsfallsintyg?

Beställ dödsfallsintyg Ring 0771-567 567 och säg "beställa dödsfallsintyg" i talsvaret så kommer du till rätt handläggare. Observera att dödsfallsintyg bara kan tas fram för personer som avled efter den . För dödsfall som inträffade tidigare får du vända dig till Riksarkivet.

Vem hanterar naturliga dödsfall?

Vid ett naturligt dödsfall är det i praktiken den läkare som har konstaterat dödsfallet och/eller varit ansvarig i vården som lämnar dödsbudet. Det är också läkaren som initierar att en begravningsentreprenör kontaktas för transport av den döda kroppen till bårhus [3].

Vem beslutar om rättsmedicinsk obduktion?

Polismyndighet, allmän åklagare eller allmän domstol beslutar om rättsmedicinsk undersökning. Rättsmedicinska undersökningar ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvarsområde men hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att lämna ut de uppgifter som behövs.

Måste man beställa dödsfallsintyg?

När någon avlider blir du som är änkling, änka, barn eller annan anhörig ansvarig för att sköta dödsboet. För att kunna göra det behöver du beställa ett dödsfallsintyg från skatteverket.

Relaterade inlägg: