Hur jobbar en nätverkstekniker?

Hur jobbar en nätverkstekniker?

Hur jobbar en nätverkstekniker?

Arbetsuppgifterna innebär till exempel att installera, anpassa, designa och underhålla nätverket och dess kommunikationslänkar. Du kan arbeta med att ge support till de anställda i organisationen. Du kan även vara med och planerar och designa nätverk för IT-lösningar.

Vad gör en Nätverksspecialist?

Nätverkstekniker kan även kalla sig Kommunikationsspecialist eller nätverksspecialist och installerar och anpassar enheter som sköter kommunikationen i nätverket, till exempel routrar och switchar, installerar program och olika säkerhetslösningar som exempelvis brandväggar.

Vad kan man bli om man går dator och kommunikationsteknik?

Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningen dator- och kommunikationsteknik kan vara IT-tekniker, teknisk säljare, servicetekniker, elektronikreparatör och nätverkstekniker.

Hur mycket tjänar en Nätverksspecialist?

42 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad gör en nätverksadministratör?

Kommunikationsspecialisten eller nätverksspecialisten planerar och designar nätverk för IT-lösningar. Det som benämns som nätverksadministratör arbetar i allmänhet med lokala nätverk och ger service direkt till användarna.

Vad är en Fibersvets?

Fibersvetsning – det är alltså när varje enskild fibertråd svetsas ihop för att bilda ett nytt fibernät i ett område. Hur går det till? Jo, med hjälp av en liten maskin svetsar vi ihop två fibertrådar i taget i våra fosar, alltså ett kopplingsskåp, som står utplacerat på ett antal ställen i varje område.

Vad tjänar en supporttekniker?

Marknadslön för Supporttekniker IT. Marknadslönen 2022 för supporttekniker IT ligger mellan 28 000 och 35 000 kronor per månad för en lägre svårighetsnivå. Vid komplexa installationer och mindre projekt ligger lönen mellan 34 000 och 43 000 kronor per månad.

Relaterade inlägg: