Kan man få licens på pistol?

Kan man få licens på pistol?

Kan man få licens på pistol?

Första gången du ansöker om licens krävs i stället att du tränat eller tävlat 12 gånger under de senaste 6 månaderna. För att du ska anses ha behov av ett nytt vapen måste du använda de vapen du redan har; du måste redovisa minst 2 aktiviteter med varje vapen under de senaste 6 månaderna.

Hur många bössor får man ha?

Krav för antal vapen i vapengarderoben Du som har tagit jägarexamen anses ha behov av fyra jaktvapen, vilket är den så kallade vapengarderoben för jakt. Om du ska ansöka om fler jaktvapen måste du motivera varför du har behov av detta. För att licens på fler än sex jaktvapen ställs mycket höga krav.

Vad kostar det att ta pistol licens?

Avgifter för vapentillstånd
VapentillståndSEK
Tillstånd att inneha skjutvapen, första vapnet870
Nästföljande vapen320
Avgift för dubblettbevis av tillstånd att inneha skjutvapen225
Tillstånd att inneha ammunition320

Hur länge gäller ett Föreningsintyg?

får inte vara äldre än två år. Guldmärkesserier tar du kalenderårsvis. För IPSC vapen skall du för pkt 5, skjutskicklighet, klarat Silvermärke (Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet) senaste året. Detta skall intygas på lämpligt sätt.

Hur många Målskyttevapen får man ha?

I fråga om målskyttevapen föreslås en begränsning av det antal vapen som en person får inneha. Begränsningen innebär att den som redan har ett eller flera enhandsvapen måste kunna visa att han eller hon aktivt använder dessa vid ansökan om tillstånd för ytterligare ett vapen.

Hur många vapen får man ha för målskytte?

Normalt beviljas licens till ett begränsat antal vapen – en så kallad vapengarderob – där begränsningen är sex jaktgevär och för målskytte tio enhandssvapen samt åtta övriga vapen (t. ex. gevär eller armborst).

Relaterade inlägg: