Vad heter Stelkrampsvaccinet?

Vad heter Stelkrampsvaccinet?

Vad heter Stelkrampsvaccinet?

Vaccin. Vaccin mot stelkramp finns i följande kombinationsvacciner: Difteri-stelkramp-kikhosta-polio-Hib-hepatit B. Difteri-stelkramp-kikhosta-polio (både barnvaccin och boostervaccin med reducerat antigeninnehåll)

Varför heter det röda hund?

Sjukdomen orsakas av rubellavirus. Människan är enda reservoar. Smittämnet utsöndras med andningsluften, sprids via luften som droppsmitta och når nya mottagliga individer via luftvägarnas slemhinnor. Inkubationstiden är vanligen 17–18 dygn (14–21 dygn).

Vad heter stelkramp på latin?

Stelkramp eller tetanus är en i värsta fall dödlig infektionssjukdom som orsakas av bakterien Clostridium tetani.

Vad är stelkramp?

Stelkramp är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige. Den orsakas av bakterier och gör att du får ihållande kramper i musklerna. Stelkramp är livshotande, men om du får tidig behandling blir du oftast återställd. De flesta i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp.

Hur ofta ska man fylla på stelkramp?

Efter tredje dosen är du skyddad i minst fem år. För att behålla skyddet behöver du en fjärde dos fem till tio år efter tredje dosen. Efter fjärde dosen har du skydd mot stelkramp i minst 20 år. Påbörja vaccinationen även om du inte hinner få alla tre doserna innan du reser.

Relaterade inlägg: