Vad kostar en markundersökning?

Vad kostar en markundersökning?

Vad kostar en markundersökning?

En så kallad markundersökning, även kallad geoteknisk undersökning kostar från 2.900 för ett enklare utlåtande/konsultation till över 40.000 kr beroende på hur uppdraget ser ut och vem som utför uppdraget.

Vad syftar Grundundersökningen till inför en byggnation?

Syftet med en geoteknisk undersökning är att skaffa sig tillräcklig kännedom om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer i dessa inom området för att förbereda för optimala förhållanden för husgrunden.

Varför göra geoteknisk undersökning?

Syftet med geotekniska undersökningar är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Det gör man genom att bestämma egenskaperna hos jord och berg och genom att samla in annan relevant information om aktuellt utredningsområde.

Vad är syftet med en Grundundersökning?

Syftet med geotekniska undersökningar är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Det gör man genom att bestämma egenskaperna hos jord och berg och genom att samla in annan relevant information om aktuellt utredningsområde.

När behöver man geoteknisk undersökning?

Vid detaljplanläggning är det vanligt att det krävs särskilda geotekniska undersökningar för att bedöma områdets lämplighet och eventuella nödvändiga skyddsåtgärder. Flera svenska myndigheter har producerat kartunderlag för bedömning av förutsättningar för ras, skred och erosion.

Relaterade inlägg: