Vad brukar Geologer säga istället för inre krafter?

Vad brukar Geologer säga istället för inre krafter?

Vad brukar Geologer säga istället för inre krafter?

Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och jordskalv som ökar på jordskorpans höjdskillnader. De yttre krafterna består i första hand av vatten, is och vind som slipar ner jordytan.

Vad finns längst in i jorden?

Längst inne i jorden hittar vi kärnan. Den består av yttre kärnan (2), som man tror är flytande, och inre kärnan (1) som verkar vara fast. Längst inne i kärnan är det flera tusen grader varmt.

Vad heter jordens lager?

Jordklotet är en tillplattad sfär med en tunn yttre fast skorpa, följt nedåt av den heta och plastiska manteln, den flytande yttre kärnan, och den fasta inre kärnan. Jordklotet har en radie på cirka 6370 kilometer, och är något tillplattat vid polerna.

Hur delar man in jorden i Gradnät?

Jordgloben består av ett gradnät. Ekvatorn delar jordklotet i två delar, det norra halvklotet och det södra halvklotet. Längdgrader kallas också meridianer eller longituder. De är alla lika långa och går från Nordpolen till Sydpolen.

Vilka är de två vanligaste ämnena i universum?

Syre är ett av de vanligaste grundämnena i universum efter väte och helium. Astronomerna har dock bara kunnat se s k atomärt syre, som är syre bestående av en enda atom.

Relaterade inlägg: