Vad är Inkomsttillägg?

Vad är Inkomsttillägg?

Vad är Inkomsttillägg?

Inkomstpensionstillägget kan du få som ett tillägg till allmän pension. Den baseras främst på storleken på din inkomstgrundade pension, men även på hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i Sverige.

Hur räknar man ut Inkomstpensionstillägg?

Storleken på inkomstpensionstillägget bestäms utifrån storleken på din inkomstgrundade pension och antal år som du arbetat i Sverige och tjänat in pensionsgrundande inkomst.

Kan man ta ut premiepensionen på en gång?

Pengarna tar staten från den skatt som du betalar. Många undrar om man kan ta ut sin premiepension i en klumpsumma. För det första går det inte och för det andra är det inte själva poängen. Grundtanken är att premiepensionen ska räcka hela livet.

Hur stort blir Pensionstillägget?

Tillägget är extra pension till de pensionärer som fyllt 65 år och som har en egen intjänad allmän pension på mellan 9 200-17 400 kronor i månaden. Det är ett tillägg till den allmänna pension du tjänat in till genom eget arbete när du arbetat och betalat skatt i Sverige. Pengarna tas från statskassan.

Hur länge kan man ta ut premiepension?

Du kan vänta med att ta ut hela eller delar av din pension. Du har rätt att arbeta fram till 68 års ålder (gäller från 2020) eller 69 års ålder (gäller fårn 2023), men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Genom att ta ut pensionen senare och arbeta längre kan du höja pensionen.

Relaterade inlägg: