Vad får ammoniumnitrat att explodera?

Vad får ammoniumnitrat att explodera?

Vad får ammoniumnitrat att explodera?

Det är främst tre parametrar som spelar in när AN exploderar: upphettning, inneslutning, förorening.

Vad var Breiviks syfte?

Han genomförde sitt dåd för att ”folk ska öppna ögonen för vad som sker Norge och Europa”. Breiviks offer för det egna folket tolkas av psykiatrikerna som bakomliggande grandiosa föreställningar. Men även martyrskapet är en central idé främst inom den högerextrema miljön.

Hur mycket sprängmedel hade Breivik?

Nu menar Per Nergaard att bomben mycket väl kan innehålla de 950 kilo sprängmedel som Anders Behring Breivik skriver om i sitt manifest.

Vad finns i en kylpåse?

Kylpåsen Cold pack är för engångsbruk. Materialet i kylpåsen består av 50 % vatten och 50 % urea. 1. Känn var den inre påsen är och tryck sönder den med båda händerna.

Did ammonium nitrate destroy the Murrah building?

It also destroyed Texas City in 1947 and the Alfred P. Murrah Federal Building in Oklahoma City in 1995. It's no accident that ammonium nitrate is an explosive; it has much in common with other well-known explosive chemicals:

What happens when ammonium nitrate explode?

When ammonium nitrate explodes, it can release toxic gases including nitrogen oxides and ammonia gas. The orange plume is caused by the nitrogen dioxide, which is often associated with air pollution.

What are the world’s deadliest industrial accidents caused by ammonium nitrate?

Some of the world’s deadliest industrial accidents were caused by ammonium nitrate explosions: * In 1921, an explosion of ammonium sulphate and nitrate fertiliser at the Oppau plant in Germany killed 565 people. * In 1947, a fire detonated around 2,300 tonnes of the chemical aboard a vessel in the U.S. port of Texas City, causing a tidal wave.

Why can't you find ammonium nitrate in the ground?

"You won't just find ammonium nitrate in the ground," explains Andrea Sella, professor of chemistry at University College London. That's because it's synthetic, made by reacting ammonia with nitric acid, he says.

Relaterade inlägg: