Vad gjorde romarna på fritiden?

Vad gjorde romarna på fritiden?

Vad gjorde romarna på fritiden?

Tärningsspel, brädspel och hasardspel ingick alla som en del av den romerska kulturen – men ansågs inte vara lämpliga sysselsättningar för kvinnor. Detta innebär dock inte att det inte fanns några kvinnor som spelade. Bara att kvinnor spelade i det dolda i hem och på andra platser där det bara fanns kvinnor.

Hur hade antikens Rom kunnat fungera?

Utan sina skickliga ingenjörer hade antikens Rom aldrig kunnat fungera. I metropolen fanns rent vatten, allmänna bad, avlopp, kloaker och höga hyreshus. av Dominic Ingemark Rom präglades av trångboddhet och många levde under torftiga förhållanden i höga hyreskomplex.

Hur lång var Roms historia?

Roms historia spänner över 2 800 år under vilka orten växte från en liten italiensk by på 800-talet f.Kr. till centrum för Romerska riket som dominerade Medelhavet i sekler men som gick under för germanska stammar som blev starten för medeltiden och så småningom blev sätet för Romersk-katolska kyrkan och senare plats för Vatikanstaten.

Vad var romerska riket och antiken?

Romerska riket, romarriket, romerska civilisationen eller antikens Rom var en kulturell, militär och politisk enhet som utgick från staden Rom och så småningom kom att dominera hela medelhavsområdet och stora delar av Europa. Antiken är namnet på perioden c:a 800 f.kr - 500 e.Kr. inom den grekiska och romerska historien.

Var Rom huvudstad i Västromerska riket?

Rom var huvudstad i det romerska kejsardömet. År 395 delades riket i Västrom och Östrom, och Rom förblev det västromerska rikets huvudstad. Romarriket var från början bara en stadsstat men utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.

Relaterade inlägg: