Hur fungerar en förbränningsmotor kortfattat?

Hur fungerar en förbränningsmotor kortfattat?

Hur fungerar en förbränningsmotor kortfattat?

Bränsle och luft blandas ihop till en gas som förs in i cylindrarna, blandningen antänds sen och det tryck som då uppstår pressar ner kolvarna. Kraften från kolvarna överförs till vevaxeln via vevstakar som löper genom hela motorn – och får den att rotera.

Hur kör en bil framåt?

Kolven är en väsentlig del av förbränningsmotorn som omvandlar bränsle till energi och driver bilen framåt. Det är en rörlig komponent som används för att överföra kraften från gasen som expanderar i cylindrarna till vevaxeln som får hjulen att snurra.

Vad betyder förbränningsmotor?

En förbränningsmotor är en motor där ett bränsle reagerar med en oxidator, oftast luft och kemisk energi omvandlas till mekanisk energi. Motorer med en extern förbränning, ångmaskin, ångturbin, Stirlingmotor etcetera, räknas ej som förbränningsmotorer utan gastrycksmotorer.

Hur fungerar en så kallad ottomotor med andra ord en förbränningsmotor?

Ottomotor (efter Nicolaus Otto) är en förbränningsmotor av kolvtyp där den brännbara gasblandningen antänds av en elektrisk gnista som kommer från ett tändstift.

I vilken ordning sker takterna i en fyrtaktsmotor?

Första takten i fyrtaktsmotorns arbetscykel. Kolven går från övre till nedre vändläge, inloppsventilen är öppen och avgasventilen stängd. När kolven rör sig från övre vändläge och inloppsventilen är öppen sugs bränsleluftblandningen in i cylindern.

Relaterade inlägg: