Är 19 i meritvärde bra?

Är 19 i meritvärde bra?

Är 19 i meritvärde bra?

Alla sökande med utländska betyg får tillgodoräkna sig meritpoängkompensation för uteblivna meritpoäng, som grundar sig på meritvärdet på deras ursprungliga betyg. Den som har ett meritvärde som motsvarar 19 eller mer i den svenska skalan får 2,5 poäng i meritpoängskompensation.

Vad krävs för att bli lärare 1 3?

Behörighet. Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6. Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, vänder sig till dig som vill utbilda dig till lärare för skolans yngsta barn ...

Hur lång är lärarutbildningen 4 6?

Hur lång är utbildningen till grundlärare? Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 omfattar 240 högskolepoäng vilket motsvarar studier i fyra år på heltid.

Vad är ett bra snittbetyg?

För elever som läst yrkesprogram låg snittet på 13,2 medan elever som läst ett högskoleförberedande gymnasieprogram hade ett snitt på 14,8 poäng. Naturvetenskapsprogrammet var det gymnasieprogram med högst snittpoäng, 16,3. I andra änden av listan hittar vi VVS- och fastighetsprogrammet.

Vad är ett bra meritvärde 13?

Om ditt snitt (jämförelsetal) är idag 13,87 och du får max meritpoäng ( + 2,5) blir ditt meritvärde rätt så mycket högre än idag. Betyg i kurser som ger dig meritpoäng räknas också in i ditt jämförelsetal och därför får du ännu högre höjning om du i t. ex engelska 7 och/eller i matematik 3 får C eller högre betyg.

Relaterade inlägg: