När är det farligt med feber?

När är det farligt med feber?

När är det farligt med feber?

För unga och i övrigt friska personer är feber i sig inte farligt. Inte ens om den går upp över 40 grader. feber är ett symtom på att något är fel i kroppen, och om febern inte går över behöver orsaken utredas.

Hur låg kroppstemperatur är normalt?

Den inre kroppstemperaturen hos barn och vuxna brukar vara mellan 36 och 37,8 grader. Hudens temperatur kan vara både högre och lägre beroende på hur varmt eller kallt det är i omgivningen.

Hur länge kan ett barn ha feber?

Man säger att ett barn som har över 38 grader temperatur i vila har feber. I samband med virusorsakade luftvägsinfektioner brukar febern hålla i sig 3-6 dygn, men febern kan också pågå längre. I samband med några virusinfektioner kan febern hålla i sig en vecka.

Hur många dagar kan barn ha hög feber?

Feber hos barn bedöms lite olika beroende på hur gammal barnet är. Kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning om barnet har feber i mer än fyra dagar. Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt.

Är det bra att låta febern vara?

Se till att låta kroppen få ordentlig vila och återhämtning. Det är också viktigt att dricka mycket om du har feber och svettas. Kom ihåg att aldrig träna eller idrotta medan du har feber. Du måste inte behandla febern, men om du mår mycket dåligt kan du ta febernedsättande läkemedel för lindring.

Är det dåligt att ta febernedsättande?

Läkemedlet ibuprofen har de senaste dagarna hamnat i coronarapporteringens nyhetsfokus. Detta efter varningar från Frankrikes hälsodepartement om att ibuprofen och andra ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan förvärra infektionen hos patienter med covid-19.

Relaterade inlägg: